ANBI gegevens

Stichting HomelessDogs 

Zandwierde 36
1353 CC Almere

Bankrekeningnummer: ING 7989887
IBAN: NL39INGB0007989887
BIC: INGBNL2A

HomelessDogs is officieel erkend door de belastingdienst als ANBI (Algemeen nut beogende instelling) onder fiscaal nummer 853021831

Kamer van Koophandel nummer: 58397159

Telefoonnummers:
Jolanda: 06-38483484 / Voorzitter
Stacey: 06-14474604 / Penningmeester
Karin: 06-25526423 / Secretaris

Email adressen:

jolanda@homelessdogs.eu
stacey@homelessdogs.eu
karin@homelessdogs.eu
info@homelessdogs.eu

De bestuursleden zijn onbezoldigd.

Sinds 23 september 2013 heeft HomelessDogs de vereiste erkenning als “Handelaar overige diersoorten” van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit onder registratienummer: EG-308746

HomelessDogs is in bezit van bewijs van vakbekwaamheid
Uniek Bedrijfsnummer bij de Gezondheidsdienst voor Dieren (UBN): 6403591.

Jaarverslag 2023

Hoofdlijnen actuele beleidsplan Stichting HomelessDogs.

HomelessDogs zet zich geheel belangeloos in voor het vinden van nieuwe baasjes voor honden uit
buiten- en binnenland. Deze honden komen meestal uit Portugal.

HomelessDogs is officieel erkend door de belastingdienst als ANBI (Algemeen nut beogende
instelling) onder fiscaal nummer 853021831. Mocht u een donatie doen aan onze stichting dan kunt
u een deel van deze gift terug krijgen van de belastingdienst. In verband met deze ANBI is het
belangrijk dat wij u inzage geven in ons beleid en vooral de bestedingen van de stichting gelden.

Nog veel te vaak leiden honden in het buitenland een beroerd bestaan. Ze worden bijvoorbeeld
opgesloten in te kleine hokken, mishandeld, of zomaar op straat gezet omdat ze geen pup meer zijn.
Wij focussen ons met name op de zwerfhonden, de gedumpte honden en honden uit een
dodingsstation. Deze honden hebben het verreweg het moeilijkst. HomelessDogs trekt zich het lot
van deze honden erg aan en helpt ze graag naar een veilige, liefdevolle omgeving. Onze
werkzaamheden bestaan uit:
              • Steun bieden, zowel financieel als mentaal, bij de opvang aan het asiel of gastgezin van de
                zwerfhonden in het buitenland.
              • Honden die voor adoptie in aanmerking komen, voor laten bereiden op de reis d.m.v.
                vaccinaties en eisen zoals deze gesteld zijn in de regelgeving van de Nederlandse Voedsel- en
                Warenautoriteit.
              • Adverteren van honden die voor adoptie in aanmerking komen via onze website
                 homelessdogs.eu en de daarvoor bestemde mediakanalen.
              • Matchen van adoptant en hond d.m.v. vragenlijst en opvolgend een huisbezoek.
              • Reserveren van boxen, zorgdragen voor traces en het plannen van het transport voor het
                vervoer van de honden naar Nederland.
              • Werven van vluchtbegeleiders, zorgdragen voor traces en het plannen en boeken van
                vluchten voor het vervoer van de honden per vliegtuig naar Nederland.
              • Begeleiden van de honden en hun adoptanten en/of opvanggezin tijdens de reis naar
                Nederland en de opvang-/adoptieprocedure.
               • Werven van opvanggezinnen.
               • Herplaatsen van honden die door omstandigheden niet langer kunnen verblijven in hun
                 huidige adoptiegezin.
               • Begeleiden van de te herplaatsen honden.
               • Onderhouden van contacten met de adoptanten door middel van nazorg.

Daarnaast biedt HomelessDogs ook hulp op afstand. De meeste buitenlandse shelters hebben niet
genoeg geld om goed voor de honden te kunnen zorgen. Zij hebben hierbij hulp nodig.
HomelessDogs ondersteunt hen financieel op de volgende gebieden:
               • Voer
               • Dierenartskosten (vaccinaties, rabiës, sterilisatie/castratie, worm- en vlooienkuur, Europees
                 paspoort, chipnummer, gezondheidsverklaring)
               • Hotel- en/of verblijfkosten bij voorbereiding naar Nederland
               • Omgevingskosten zoals hekwerk, afrastering, hokken.

Sterilisatie en castratie van de honden ter plekke heeft onze speciale aandacht. Op kosten van
HomelessDogs worden jaarlijks tientallen zwerfhonden gesteriliseerd of gecastreerd, zodat de
zwerfhondenpopulatie zal afnemen. Daarnaast staan wij hondeneigenaren financieel bij die een
sterilisatie of castratie niet zelf kunnen betalen.

Naast bovenstaande werkzaamheden heeft het bestuurd ieder kwartaal een vergadering en
verschijnt na iedere vergadering een nieuwsbrief onder de vrijwilligers en adoptanten die hier
belangstelling voor hebben.

HomelessDogs heeft geen winstoogmerk. Onze stichting verkrijgt haar baten uit materiële giften,
gelddonaties en adoptiegelden. Alle bestuursleden en vrijwilligers verrichten hun werkzaamheden
onbezoldigd. Wij werven inkomsten d.m.v. de adoptievergoedingen en bij extreem hoge kosten
vragen wij een donatie. Deze is dan specifiek voor een bedoelde behandeling. Wij hebben geen vaste
donateurs die maandelijks doneren. Bestuursleden en vrijwilligers kunnen daadwerkelijk gemaakte
kosten voor activiteiten voor de stichting declareren. Alle baten worden uitsluitend gebruikt voor het
welzijn van de honden waar Stichting HomelessDogs zich vol overgave voor inzet.

Ons bestuur bestaat uit:
Jolanda Baneman, Voorzitter en oprichtster
Verantwoordelijk voor: contacten met het buitenland, adoptie- en herplaatsingsprocedures,
transport/vluchten, administratie

Stacey Busman, Penningmeester en oprichtster
Verantwoordelijk voor: contacten met het buitenland, advertenties, website, social media

Karin de Jong, Secretaris
Verantwoordelijk voor: vergaderingen, archief, nazorg